สกว. หารือประธาน STS Forum

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มร.โคจิ โอมิ ผู้ก่อตั้งและประธาน Science and Technology in Society (STS) พร้อมด้วยผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization: JETRO) และผู้แท สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม สกว.

ในโอกาสที่คณะจากญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อทำความรู้จัก สกว. โดยสอบถามถึงระบบการจัดสรรงบประมาณวิจัย หน่วยงานและหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ มร.โคจิ โอมิ ได้เชิญชวนทีมงาน สกว. เข้าร่วมงาน ASEAN-Japan STS Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยจะมีการอภิปรายเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์กับสังคม 5.0 รวมทั้งเชิญ สกว. เข้าร่วมงาน STS Forum 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่ สกว. เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยหลักของประเทศไทย

อนึ่ง มร.โคจิ โอมิ เป็นอดีตรัฐมนตรีจาก 3 รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กระทรวงนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ STS Forum ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องมาแล้วถึง 14 ครั้ง ถือว่าเป็น Forum ระดับโลกที่รวมนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบล รัฐมนตรีและบุคคลระดับนโยบายที่ดูแลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหลายประเทศทั่วโลก หน่วยงานให้ทุนและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมโลกมาร่วมงานกันกว่า 1,000 คนในแต่ละปี มร.โคจิ โอมิ จึงนับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยกย่องว่าเป็นรัฐบุรุษของญี่ปุ่นด้าน S&T

 

สกว.หารือประธาน STS Forum 15 ธันวาคม 2560 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรั...

Posted by สกว. on Friday, December 15, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400