ผู้บริหาร สกว. ร่วมงาน STS Forum ที่ญี่ปุ่น กระตุ้นใช้ S&T แก้ปัญหาสังคมร่วมกับเอกชน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน The 14th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) ณ Kyoto International Conference Center โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมด้วย รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม ร่วมงานด้วย

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ปาฐกถาเปิดงานโดยเน้นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 2 ประเด็นหลัก คือ

  1. การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม เช่น ในฟาร์มที่ฮอกไกโดมีการใช้รถแทรกเตอร์ไร้คนขับและสื่อสารกันเองได้ (Self Driving and Communicating Tractors) เพื่อแก้ปัญหา “สังคมสูงวัย” ที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรง
  2. Open innovation บริษัทใหญ่ๆ ต้องช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแผนที่ดิจิทัลสำหรับยานพาหนะไร้คนขับ โดยขณะนี้ในญี่ปุ่นมีบริษัท TOYOTA ร่วมมือทำวิจัยกับ BMW, Mercedes Benz, Continental และ Bosch ซึ่งกลไกที่จะทำให้เกิด Self Innovation ที่สำคัญที่สุดคือ การผ่อนปรนกฎระเบียบ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นผลักดันเรื่องนี้มาก เช่น การทดลองเรื่อง Self Driving ที่บริษัทต่างชาติมาเลือกทำงานร่วมกันที่ญี่ปุ่น เพราะมีเพียงญี่ปุ่นประเทศเดียวที่ไม่ต้องขออนุมัติทดลองเป็นรายครั้งให้ยุ่งยาก เนื่องจากกรมตำรวจของญี่ปุ่นได้ออกแนวทางใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเรื่องนี้ รวมทั้งการพัฒนายาที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้การรับรองว่าการพัฒนายาออกสู่ตลาดในญี่ปุ่นจะเร็วที่สุดในโลก เนื่องจากมีกฎหมายใหม่ที่ออกมารองรับไว้แล้วในเรื่องของการทดสอบต่างๆ ทำให้มีหลายบริษัทย้ายฐานจากแคลิฟอร์เนียมาที่ญี่ปุ่น

ขณะที่ นายซาดายูกิ ซากากิบาระ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น กล่าวถึง สังคม 5.0 ว่าเป็นสังคมที่เน้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้าน Internet of Thing ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ รวมถึงการขับเคลื่อนสู่แนวทาง open innovation ร่วมกับทั่วโลก เช่น ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพในสังคมสูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ที่กล่าวถึง Connected Industry (CI) ซึ่งมีแนวคิดคล้ายกับอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนี แต่ญี่ปุ่นจะเน้นการพัฒนาเพื่อใช้ร่วมกันและเพื่อตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหารุนแรงในประเทศค่อนข้างมาก

ด้าน นายทาเคชิ อูชิยามาดะ ประธานกรรมการบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงความสำคัญของ การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนเพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับยานยนต์ โดยโตโยต้ากำลังจะตั้งโรงงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าป้อนตลาดเชิงพาณิชย์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ปิดท้ายด้วย นายคีธ วิลเลียม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท UL LLC สหรัฐอเมริกา เล่าให้ฟังถึงความท้าทายในอนาคต 4 ประเด็น คือ

  1. การผลิตวัสดุเพื่อทำของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ปลดปล่อยสาร VOC หรือ SVOC แต่ต้องทำให้เครื่องใช้นั้นมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยและใช้งานได้จริง
  2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในระบบ Smart City และ Smart Building เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างแท้จริง
  3. มาตรฐานกำกับเรื่องการกำจัดขยะทุกประเภท เพื่อเข้าสู่แนวทาง Zero Waste to Landfill
  4. การขอความร่วมมือให้ทุกบริษัทต้องรายงานการปลดปล่อย Carbon footprint ตลอดทั้งองค์กร

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400