สกว. จัดแถลงข่าวงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

สกว. จัดงานแถลงข่าว 25 ปี ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อประกาศถึงความพร้อมในการจัดงาน 25 ปี สกว. ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” โดยในงานแถลงข่าว มีเสวนาพิเศษ สัปดาห์แห่งงานวิจัย Thailand Research Week “สร้างอนาคตประเทศไทยบนฐานความรู้และนวัตกรรม” ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดนวัตกรรม นโยบาย พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 25 ที่ทางสกว.ได้เปิดดำเนินงานมา จึงได้เกิดงาน 25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต โดยการสร้างนักวิจัยทุกระดับ โดยปัจจุบันสร้างวิจัยมาแล้วกว่า 60,000 คน จากงานวิจัยกว่า 20,000 โครงการ และการสร้างความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม เพื่อการมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตของประเทศต่อไป

ทางด้าน ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ฝากเชิญชวนประชาชนทั่วไป มาร่วมงาน 25 ปี สกว. ในครั้งนี้ เพราะต้องการนำเสนองานวิจัยที่ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

โดยภายในงาน 25 ปีสกว. มีกิจกรรมและนิทรรศการ เช่น งานวิจัยท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” บ้านนวัตกรรม เกษตรกรยุคใหม่ ต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดอีโอดี และงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการ เสวนาหัวข้อพิเศษ เช่น สูงวัยอารมณ์ดี ปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม รวมไปถึงคลินิกวิจัยจาก สกว. ที่พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านงานวิจัย หรือสำหรับนักวิจัยมือใหม่

ส่วนกิจกรรมพิเศษบนเวทีนอกจากการแสดงต่างๆแล้ว ร่วมพูดคุยกับ น็อต วรฤทธิ์ และ ปอย ตรีชฎา 2 นักแสดง ที่นำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรมพูดพร่ำฮัมเพลง กับ พี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง พร้อมกับการเปิดตัว WiTThai Season2 กับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ แทนไท ประเสริฐกุล และ อาบัน สามัญชน ที่จะทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ยากๆ กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

และสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จะได้รับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากเมือกหอยทาก ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาศีรษะล้านจากว่านมหาเมฆ ถั่งเช่าสีทอง,เชื้อราควบคุมโรคพืช เป็นต้น

โดยงาน 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดการจัดงานได้ทั้งหมดที่ www.trf.or.th/25TRF มาร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทย สร้างคนไทย 4.0 กับงาน 25 ปี สกว. เพื่อร่วมกันผลักดันงานวิจัยให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400