“มูลนิธิมั่นพัฒนา” มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ. สกว.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณศุทธิวัติ นัสการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานสื่อสารและกิจกรรม มูลนิธิมั่นพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกว. สมัยที่ 2 เป็นเวลา 4 ปี โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 60 ที่ผ่านมา


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400