รมว.ศึกษาธิการ แนะทางรอดมหาวิทยาลัยไทย โจทย์ชัด-แก้ระเบียบก่อนแก้ปัญหา

TOAC2019

รมว.ศึกษาธิการแนะทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค Disruptive และมีเงินน้อย เราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อให้มีมุมมอง สร้างระบบนิเวศให้คนเก่งมารวมกัน โจทย์และคำถามต้องชัด ปรับแก้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ก่อนจะแก้ปัญหา สำคัญคือนักวิจัยต้องมองตัวเองว่าควรได้ทุนหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเวทีไขปริศนา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : มายาคติและทางออก" ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

จากวิกฤติบนที่สูงสู่งาน “วิจัยไทด่าน”

สกว. ประสานความร่วมมือกับ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย จัดแสดงผลงาน "วิจัยด่านซ้ายโมเดล" โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียว มาตรฐาน "ด่านซ้ายกรีนเน็ต" (Dansai Green Net: Exhibition) และโครงการ Smart Farmer เกษตรทางเลือก และความมั่นคงทางอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

“จ.ยะลา” ประสานพลัง สกว. วิจัย พัฒนาชายแดนภาคใต้

สกว. ร่วมลงขันกับจังหวัดยะลา 100 ล้านบาท วิจัย พัฒนาฐานข้อมูล รองรับการเติบโตของเมือง ในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุน 8 “เทคโนราชมงคล” วิจัยยกระดับ OTOP

สกว. จัดแถลงข่าวสนับสนุน เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิจัยสร้างองค์ความรู้ "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม เสริมเศรษฐกิจฐานราก

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 73