ผอ.สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริตในทุกระดับ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Honesty_Statement_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (TH)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย)19
Download this file (TRF_Honesty_Statement_(EN)_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (EN)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)14

อ่านเพิ่มเติม...

“ไทย - เบลเยียม” จับมือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (OSTC, Brussels) จัดงานสัมมนา “Thailand – Belgium Innovation Partnership for the Future” เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย – เบลเยียม พ.ศ. 2411 – 2561 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือรวมทีม ทอพ. ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือ ทอพ. จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “New Public Management : Thailand 4.0” การจัดการภาครัฐ แนวใหม่ : ไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาเรื่อง “องค์กร พรบ.เฉพาะยุค Thailand 4.0 : New Public Management สู่องค์การสมรรถนะสูงและมีธรรมภิบาล” พร้อมผู้บริหารและบุคลากรจาก 16 องค์กรสมาชิกร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวทีถก “ปัญหาน้ำของประเทศ” นักวิจัยเผยมี Big Data แต่การจัดการล้มเหลว แนะปฏิรูปด่วน!

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน และนำเสนอประเด็นวิจัยที่จะช่วยเสริมให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์น้ำของประเทศสมบูรณ์ขึ้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PPT_9th_TRF_Water_Policy_Public_Forum_20180321.zip)PPT Presentationไฟล์ประกอบการนำเสนอในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9”29

อ่านเพิ่มเติม...

สส. - สกว. ร่วมเปิดตัว “YTEn” วายเท็น โครงการเฟ้นหาเยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมงานประชุม COP24 ที่โปแลนด์

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 66