สกว. จับมือ จุฬาฯ ตั้ง “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร”

สกว. ผนึกกำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” มุ่งเน้นบทบาทการประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และเชื่อมโยงความรู้ทั้งในส่วนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยจะเป็นอย่างไรอีก 20 ปีข้างหน้า? นักวิจัยระดมสมองพยากรณ์ภาพอนาคต ที่ดิน พลังงาน น้ำ ของประเทศ

ความท้าทายของมนุษย์โลกที่สำคัญในอนาคต คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินในภาคเกษตร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและน้ำ การคาดคะเนอนาคตของการใช้ที่ดิน ภาพในอนาคตของน้ำ จากนโยบายต่างๆ และความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า จึงมีผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในเวทีสัมมนา “ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย” โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนวิจัยครอบครัวไทยยุค 4.0

สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล สนับสนุนนักวิจัย ศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ โดยมี เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขรวม 9 มิติ ในกลุ่มตัวอย่างจาก 5 ภูมิภาค หวังกระตุ้นให้เกิด “ครอบครัว 4.0” เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ชี้ปัญหาใหญ่คือ ยาเสพติด เป็นบ่อนทำลายครอบครัวและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

มหิดลซิวแชมป์นวัตกรรม 4.0 ฉลอง 25 ปี สกว.

นักวิจัยจากมหิดลคว้าแชมป์นำเสนองานสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 คว้าเงินแสนไปครองในงาน 25 ปี สกว. หลังฝ่าด่านหินรอบ 6 คนสุดท้ายจนชนะใจกรรมการ ด้วยผลงานชุดทดสอบหาพยาธิใบไม้ในตับและในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรรมการชี้งานมีผลกระทบสูงต่อคนและสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยอาหารของคนในชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. และ คณะนักวิจัยเกาหลี ร่วมหารือพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. และ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ให้การตอนรับคณะนักวิจัยจาก “The Asia Foundation” ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไร และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตในแบบ (ไดนามิก) สร้างสรรค์ จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 58