สกว. หารือประธาน STS Forum

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มร.โคจิ โอมิ ผู้ก่อตั้งและประธาน Science and Technology in Society (STS) พร้อมด้วยผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization: JETRO) และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาคมวิจัย สกว. ภาคอีสาน ร่วมสานพลังพัฒนาประเทศไทย 4.0

“ศ.นพ.สุทธิพันธ์” นำทีม ผู้บริหาร สกว. พบ ประชาคมวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทุนวิจัยและบริหารองค์กร เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย ภาคเหนือ

ประมวลภาพ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2560-2564 สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

สานสัมพันธ์วิจัยไทย-จีน สกว. จับมือ NSFC จัดประชุม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 5

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศ.ดร.หยาง เต่า Division Head Of Asia ของ National Natural Science Foundation of China หรือ NSFC หน่วยงานหลัก ที่สนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของจีน ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงาน “The 5th China – Thailand Joint Conference on Climate Change” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ โดยเวทีประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการอธิบายและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านการวิจัย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยของทั้งไทยและจีนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’ โอกาสและความท้าทายของไทย

ผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าทางด้านทะเล ร่วมประชุม เศรษฐกิจสีน้ำเงินครั้งแรกในภูมิภาค หวังเตรียมความพร้อมสร้างโอกาส ลดความท้าทายเศรษฐกิจทางทะเล มูลค่านับล้านล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 61