สกว. อัดงบ ‘ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น’ เน้นมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

สกว. อัดงบ ‘ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น’ เป็น 12 ล้านบาท เน้นโจทย์วิจัยตามกรอบความต้องการของประเทศ สร้างผลกระทบสูงในสองกลุ่มหลักทั้งการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วน “ทุนรุ่นกลาง” ต้องตอบโจทย์ 4.0 ประชารัฐ หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอให้ต้นสังกัดร่วมทุนครึ่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผนึกกำลัง กสท สร้างเมืองอัจฉริยะ

สกว. ลงนามความร่วมมือกับ กสท ทุ่มงบ 150 ล้านบาท สร้างบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือเบลเยียมวิจัยใช้ประโยชน์จากของเสีย

สกว. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัย VITO แห่งเบลเยียม เพื่อพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มุ่งจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชูวิจัยนวัตกรรม “สร้างความสำเร็จการผลิตเนื้อสัตว์”

ประชาคมวิจัย สกว. ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชู วิจัยนวัตกรรม “สร้างความสำเร็จการผลิตเนื้อสัตว์” ที่สอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ร้อยความคิด “วิจัยเพื่อท้องถิ่น" รับการเปลี่ยนแปลงทศวรรษหน้า

“ผู้อำนวยการสกว.” ชวนประชาคมวิจัย 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ร้อยความคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. รองรับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษหน้า อย่างยั่งยืน และมีพลัง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 70