ประชาคมวิจัยสานพระราชปณิธาน ร.๙ ผลิตองค์ความรู้หนุนไทย 4.0

ผู้ประสานงาน และ นักวิจัย ฝ่ายนโยบายชาติฯ สกว. ร่วมประชุมระดมความเห็นกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ ผลิตองค์ความรู้หนุนประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

อักษรฯ ศิลปากร – สกว. เปิดเวทีชวนคิด จะอยู่ด้วยกันอย่างไร? ในโลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 “อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สส. ประกาศผลรางวัล ‘วายเท็น’ ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมเวทีสิ่งแวดล้อมโลก COP 24 ที่โปแลนด์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอทัส ลุมพินี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให้กับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลโครงการ "YTEN วายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยกับการสร้างอนาคตอาเซียน

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดงานเสวนา การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ชวนมองอนาคตอาเซียน ชิงความโดดเด่นด้านการพัฒนาด้วยข้อมูลความรู้จากงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

ธ.ก.ส. จับมือ สกว. หนุนงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน

ธ.ก.ส. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดันการพัฒนาด้านวิชาการและการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ต่อยอดการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน ภาคการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 72