รายงานประจำปี 2555 สกว.

trfannualreport2555รายงานประจำปี 2555

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สร้างสรรค์ปัญญา

เพื่อพัฒนาประเทศ "สร้างกลไกขับเคลื่อนความรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา"

 

 

ค่านิยมของ สกว. (TRF'S core values)

 

Think Globally                                    คิดและมองประโยชน์ในภาพรวม

Research Management Excellence     มีความเป็นเลิศด้านการจัดการงานวิจัย

Force for Changes                              เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (anunalrepot2012.zip)anunalrepot2012.zipรายงานประจำปี 25551155