รายงานประจำปี 2554 สกว.

ar2011รายงานประจำปี 2554

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สร้างสรรค์ปัญญา

เพื่อพัฒนาประเทศ "สร้างกลไกขับเคลื่อนความรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา"

 

 

ค่านิยมของ สกว. (TRF'S core values)

 

Think Globally                                   คิดและมองประโยชน์ในภาพรวม

Research Management Excellence   มีความเป็นเลิศด้านการจัดการงานวิจัย

Force for Changes                             เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20121214-trfannualreport2554.zip)20121214-trfannualreport2554.zipรายงานประจำปี 25541132