รายงานประจำปี 2560 สกว.

TRF Annual Report 2560

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการกองทุน ในปี 2560 สกว. ได้รับรางวัลหน่วยงานทุนหมุนเวียนดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น และ
  2. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน

ซึ่งเป็นความภูมิใจที่ สกว. จะรักษาไว้ และพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป


➥ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย696