รายงานประจำปี 2559 สกว.

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการกองทุน ในปี 2559 สกว. ได้รับรางวัลหน่วยงานทุนหมุนเวียนดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น กลุ่มทุนหมุนเวียนขนาดใหญ่ และ
  2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นความภูมิใจที่ สกว. จะรักษาไว้ และพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป


➥ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายงานประจำปี 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย494