โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้ สกว. ร่วมกับ สซ. และ มทส. จัดงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และ RGJ Seminar Series ครั้งที่ 118 “Energy for Thailand 4.0”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และ RGJ Seminar Series ครั้งที่ 118 "Energy for Thailand 4.0" ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560

ท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (5th_RGJ_Conference_on_Tour_at_SLRI-SUT.jpg)RGJ Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และ RGJ Seminar Series ครั้งที่ 118156