ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ” วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.

การอบรม “การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ”

วันที่อบรม

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย

กลุ่มวิจัยการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ Drying Technology Research Laboratory คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ผลงานจากการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ที่คันพบวิธีการเตรียมผักและผลไม้ก่อนการอบแห้ง เพื่อให้ได้ผักและผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพสูงด้วยวิธีการอบแห้งแบบผสมผสานระหว่างไมโครเวฟร่วมกับ ลมร้อนที่สามารถอบแห้งได้เร็วกว่าลมร้อนสองเท่า และประหยัดพลังงานมากกว่าลมร้อน”

สิ่งที่ได้รับ

  1. พื้นฐานการอบแห้ง
  2. การเตรียมผลไม้ก่อนอบแห้ง
  3. วิธีการอบแห้งแบบใหม่
  4. การออกแบบเครื่องอบแห้ง
  5. วิธีการสร้างเครื่องอบแห้ง

กำหนดการ

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 พิธีเปิด และ การบรรยาย “พื้นฐานการอบแห้ง” โดย ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
10.00-10.20 พัก 20 นาที
10.20-11.10 การบรรยาย “การเตรียมผลไม้ก่อนอบแห้ง” โดย รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
11.10-12.00 การบรรยาย “นวัตกรรมการอบแห้งผลไม้” โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 การบรรยาย “การออกแบบเครื่องอบแห้งเชิงพาณิชย์” โดย ดร.กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์
14.00-14.30 พัก 30 นาที
14.30-15.30 การบรรยาย “วิธีการสร้างเครื่องอบแห้งเชิงพาณิชย์” โดย คุณประยุทธ์ เนียมแตง
15.30-16.00 ถาม - ตอบข้อซักถาม สรุป และกล่าวปิดกิจกรรม

*กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

2,000 บาท *ราคารวม อาหาร/เบรค และที่จอดรถ รับจำนวน 40 คน

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 330-1-16927-2 ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ

ติดต่อสอบถาม/แจ้งโอนเงินได้ที่

  • อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทรศัพท์ : 02-470-8613 (กิตติมา)