สกว. ร่วมกับ หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 : “3rd COCAB Conference 2017” ลงทะเบียนฟรี!

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังงานประชุมวิชาการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2560 “3rd COCAB conference 2017” โดย ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณมระ และ ศ. ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิติลักษณ์ หลีสกุล โทร. 0 2201 5975 โทรสาร 0 2354 7154 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาระบุว่า “ลงทะเบียนประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส”)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (3rd_COCAB_Conference_2017_Poster.pdf)TRF-COCAB PDF Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 3rd COCAB Conference 201789