โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00-12:00 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2RXe15D

หมายเหตุ

  • ลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • โควต้าสำหรับคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 ที่นั่ง บุคคลภายนอก 200 ที่นั่ง เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

คุณแก้วประกาย จันทร์เจริญ
โทรศัพท์ 0 2218 0220
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.