ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

สกว. โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร “ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (มาบุญครองเซ็นเตอร์)

ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ดังนี้ https://goo.gl/forms/5DzR3SWsTXbQ6bIx1

ด่วน! รับจำนวนจำกัด โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัคร ก่อนวันงานอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย

หัวข้อการอบรม

 1. ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
 2. กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • หลักการการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร
  • ตัวอย่างฐานข้อมูลสิทธิบัตร
 3. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
  • การพัฒนา คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จาก IP
  • กระบวนการหา IP / นวัตกรรมใหม่ จากนอกองค์กร (Open Innovation Model)
 4. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเชิงปฏิบัติการ
  • ฐานข้อมูลสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO)
  • ฐานข้อมูลองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WPO)
  • Patent Lens

ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทรัสม์ โคมเวียน ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8370