ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครบรอบ 25 ปี

ประกาศ ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://evaluation.trf.or.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP)

สกว. โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (List_of_Selected_Candidates_for_Joining_IP-UP_Level-1.pdf)IP-UP Level 1รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IP-UP Level 1273
Download this file (List_of_Selected_Candidates_for_Joining_IP-UP_Level-2.pdf)IP-UP Level 2รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IP-UP Level 2244

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ IP-UP โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด

สกว. โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ลงทะเบียนออนไลน์ด่วน รับจำนวนจำกัด!!

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Poster_IP-UP_Level_1.jpg)IP-UP Level 1IP-UP โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Level 1)206
Download this file (Poster_IP-UP_Level_2.jpg)IP-UP Level 2IP-UP โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Level 2)128

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการ พวอ. ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันที่ 30 พ.ย. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair”

งานเดียวที่ท่านจะได้พบกับแหล่งทุนมากถึง 5 แหล่งทุน

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (R_and_D_Fund_Fair_A4_Poster.jpg)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน “Industrial R&D Fund Fair”107
Download this file (R_and_D_Industrial_Fund_Fair_2017_Agenda.jpg)Agendaกำหนดการประชุม “Industrial R&D Fund Fair” วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 256072

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

สกว. โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร “ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (มาบุญครองเซ็นเตอร์)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญร่วมงาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน
  2. ผลการประเมินโครงการนำร่องการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับกลุ่มสาขาวิชา ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
  3. ประกาศโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560
  4. สกว. ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. นี้ ณ อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10

Page 1 of 2