นักวิจัย มช. คว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ในงาน AMC2017 ประเทศเวียดนาม

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นำทีม นักวิจัยเห็ดรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ในงานประชุม Asian Mycological Congress 2017 (AMC 2017) ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ทีมนักวิจัยเห็ดราจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.สายสมร ลำยอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งของทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พร้อมด้วยสองนักวิจัย ได้แก่ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า นำผลงานวิจัยด้านเห็ดราขนาดใหญ่เผยแพร่เสนอองค์ความรู้ใหม่ในการประชุมวิชาการด้านราวิทยาในระดับเอเชีย “Asian Mycological Congress 2017” ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โดย ดร. จตุรงค์ คำหล้า นำเสนอในหัวข้อ “Is a tropical black bolete to be an ectomycorrhizal fungus?” และ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช นำเสนอในหัวข้อ “It possible to discover truffles in Thailand?” ซึ่งผลงานของสองนักวิจัยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งสองผลงานถือเป็นผลงานที่น่าสนใจ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อนักเห็ดราในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมประชุม จึงสามารถคว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ได้ทั้ง 2 ผลงานจากงานประชุมวิชาการในครั้งนี้

การประชุม Asian Mycological Congress กำหนดจัดขึ้นทุกสองปี โดยถือเป็นการประชุมที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนางานวิจัยในวงการเห็ดราในทวีปเอเชีย ซึ่งมีนักเห็ดราจากทวีปเอเชียและทั่วโลกเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ้างอิงข่าวจาก : เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400