ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล “นักฟิสิกส์อวกาศ” ผู้ไขปริศนาจักรวาล

“ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล” นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 60 ผู้ไขปริศนา “พายุสุริยะและกัมมันตรังสีรอบโลก”

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ในวัย 49 ปี เป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงตั้งแต่วัยเด็ก (Gifted Child) จึงได้เรียนข้ามชั้นและสามารถเรียนจบปริญญาเอกตอนอายุเพียง 22 ปี ในปี พ.ศ. 2534 ได้เริ่มทำงานในประเทศไทยเพราะชื่นชอบประเทศไทย โดยเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและสอนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2555 ยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย นอกจากนี้ในปี 2559 ได้รับการยกย่องให้เป็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

“จุดเริ่มต้นที่สนใจเรื่องฟิสิกส์อวกาศนั้น ก็คงเหมือนเด็กทุกคนที่ชื่นชอบการดูดาว ชอบเรียนฟิสิกส์ อยากรู้เรื่องอวกาศ เมื่อเรียนจบปริญญาเอก เราก็อยากทำอะไรเพื่อสังคมไทย เพราะอดีตตอนมาอยู่เมืองไทยได้เห็นว่ามีนักวิจัยด้านฟิสิกส์ อวกาศ ระบบสุริยะน้อยมาก อยากมีส่วนร่วมทำให้นักเรียน นักศึกษาไทยก้าวสู่การเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์อวกาศของประเทศไทย ขณะนี้ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องเพิ่มมีนักวิทยาศาสตร์ และต้องทำให้คนไทยรู้และเข้าใจเรื่องของพายุสุริยะรอบด้าน” ศ.พิเศษ ดร.เดวิด กล่าว

งานวิจัย “ฟิสิกส์ อวกาศ:กัมมันตรังสีรอบโลก พายุสุริยะ รังสีคอสมิก และการขนส่งในพลาสมาปั่นป่วนในอวกาศ” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงที่เกิดจากพายุสุริยะในอวกาศ เพราะต่อให้พายุสุริยะไม่เคยฆ่ามนุษย์ และไม่เคยทำให้สิ่งปลูกสร้างถล่ม แต่เคยทำให้ไฟฟ้าดับและเคยทำลายดาวเทียมและยานอวกาศที่ใช้สำหรับการสื่อสารหรือภารกิจอื่นๆ

ศ.พิเศษ ดร. เดวิด กล่าวต่อว่า มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษารังสีคอสมิกและพายุสุริยะ เพราะเมื่อมนุษย์ขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นไปในอวกาศ รังสีคอสมิกอาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ดาวเทียมและยานอวกาศได้รับผลกระทบโดยกัมมันตรังสีในอวกาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์ประกอบสภาพอวกาศที่แปรปรวนอย่างมาจากลมสุริยะและพายุสุริยะ นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาโปรแกรมจำลองของรังสีคอสมิก เพื่อใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าก่อนคลื่นกระแทกพายุสุริยะจะกระทบโลก

“ผมมีความฝันอยากติดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนเพื่อวัดรังสีคอสมิกในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีค่าพลังงานขั้นต่ำที่รังสีคอสมิกผ่านสนามแม่เหล็กโลกได้สูงที่สุดในโลก โดยอนุภาคโปรตอนต้องมีพลังงานถึง 17 GCRs จึงจะมาถึงประเทศไทยได้ ซึ่งผ่านไป 18 ปี ความฝันของผมก็เป็นจริง เมื่อกลุ่มบุคคลที่ประเทศญี่ปุ่นบริจาคเครื่องตรวจวัดนิวตรอนให้กับผม และที่น่าปลาบปลื้มที่สุด เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร และกองทัพอากาศได้อนุญาติให้ติดตั้งสถานีฯ ที่ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย” ศ.พิเศษ ดร.เดวิด กล่าว

สถานีตรวจวัดนิวตรอน มี 40 แห่งทั่วโลก แต่ “สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร” ถือเป็นสถานีแรกของโลกที่สามารถวัดจำนวนรังสีคอสมิกต่อเวลาในประเทศไทย และหลังจากนี้ “ศ.พิเศษ ดร.เดวิด” จะมีการศึกษารังสีคอสมิกต่อยอดเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศโลก สร้างระบบการเตือนภัยทั่วโลก รวมถึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเรื่องใหม่ๆ เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและทั่วโลก

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด กล่าวอีกว่า “วิทยาศาสตร์” เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งอยากให้เด็กไทยหันมาสนใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้น อยากให้มองว่าเป็นความอิสระในการเรียนรู้ การเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นความสนุก ความท้าทาย การคิดค้นหาคำตอบจากโจทย์ใหม่ๆ

“ที่จริงตามธรรมชาติเด็กสนใจอวกาศอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนฟิสิกส์ การศึกษา เพราะเมื่อทุกคนนึกถึงฟิสิกส์ มักมองว่าเป็นเรื่องสูตร การคำนวณ ทั้งที่จริงๆ แล้ว ฟิสิกส์ อวกาศ เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมนุษย์มีศิลปะหลายด้าน หากเราทำให้เด็กเกิดความใฝ่รู้ มองว่าฟิสิกส์เป็นความสนุกบวกกับการเรียนอวกาศ เป็นเรื่องจินตนาการที่เด็กชื่นชอบ ขณะเดียวกัน อยากให้ผู้ปกครองตระหนักในการเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็ก ให้เด็กรู้สึกอิสระที่จะทำตามในสิ่งที่เขาชอบ ถนัดและต้องการทำ ไม่ใช่ตามกระแส บ้านเรามีกระแสว่าเด็กเก่งต้องเรียนแพทย์ วิศวะ แต่หากเด็กคนไหนชื่นชอบวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ขอให้พ่อแม่สนับสนุน” ศ.พิเศษ ดร.เดวิด กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่ได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2560 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท นอกจากนั้น มีรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 โดยได้รับโล่พระราชทานฯ และเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่

  • ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง...สู่สังคมปลอดมลพิษ”
  • รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน “การเปลี่ยนพฤติกรรมของแข็งให้กลายเป็นของไหล…จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้งาน”
  • ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน “บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน” และ
  • ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่”

อ้างอิงข่าว / ภาพ : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/289425