นักวิจัย มธ.เจ๋ง พัฒนา SMART BIKE METER

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรรม “ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์” ซึ่งมี ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งคณะวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม “TU-SMART BIKE METER” หรือนวัตกรรมระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารและติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบมาตรฐานสาหรับจักรยานยนต์รับจ้างสาหรับประเทศไทยขึ้น โดยยึดหลักการ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย” โดยสร้างเป็นไอทีแพลตฟอร์มขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยด้วย

แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลตามฐานเวลาปัจจุบันและถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย วิธีการใช้งานง่ายมาก ผู้โดยสารที่มีมือถือสามารถแตะเครื่องกับ NFC หรือ Scan QR Code ที่ติดอยู่ด้านหลังเสื้อวิน และจะส่งผ่านข้อมูลทั้งชื่อ อายุ หมายเลขวิน เขตการให้บริการของวินนั้นๆ และตำแหน่งเส้นทางการขับขี่ ราคาค่าโดยสาร ปรากฏในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งสามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์ทั่วไปตามฐานเวลาจริง ส่วนที่ 2 เป็นการทำงานของมิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่ด้านแฮนด์ขวาของผู้ขับขี่ โดยจะแสดงค่าโดยสารที่คำนวณจากปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ราคาที่แปรผันตามระยะทาง เขตพื้นที่การให้บริการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทาง เช่น ปริมาณความหนาแน่นของรถ โดยอ้างอิงเวลาตามจริงและสามารถส่งต่อให้กับคนที่ใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังในยามวิกาล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้อุปกรณ์จะสามารถตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอแสดงให้เห็นถึงการตรวจเจอการเกิดอุบัติเหตุ เช่น กรณีกระแทกหรือชนหากผู้ขับขี่ไม่กดยืนยันตนเองภายใน 10 วินาที ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจะทำการส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทั้งนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวจะให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2561 ส่วนอนาคตจะพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ใช้ชื่อว่า Motorbike Meter Apps โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเพื่อทดลองใช้ในพื้นที่ มธ.ศูนย์รังสิต ภายในปีนี้ และเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้งานจริงในสังคมจะขยายความร่วมมือการทดสอบไปไปยังสถานที่อื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนนำไปใช้กับวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และในอนาคต ยังสามารถปรับปรุงให้ใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่างๆ ได้ ทั้งนี้ความซับซ้อนของงานวิจัยนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมการให้บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่เรียกว่า “ระบบวิน” ซึ่งคณะวิจัยคำนึงถึงวัฒนธรรมนี้ในการดำเนินการ ซึ่งจะต้องสามารถประสานผลประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในกรณีที่มีการให้บริการวินมอเตอร์ไซด์ข้ามเขตพื้นที่

อนึ่ง นวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ครั้งที่ 45 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชิ้นนี้ยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกด้วย


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400