อาจารย์วิศวะ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม “คอนกรีตพรุน” ลดปัญหาน้ำขังบนทางเท้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ จาก ศูนย์บูรณะระบบนิเวศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้านักวิจัยฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง “คอนกรีตพรุน” เทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ ผ่านต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง ซึ่งคอนกรีตพรุนสามารถระบายน้ำได้ดี แก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า และยังมีระบบการจัดการน้ำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการเกิดหลุมขรุขระ การทรุดตัวของวัสดุรองชั้นผิวทาง น้ำบางส่วนยังสามารถออกแบบให้ซึมลงใต้ดินเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน เป็นนวัตกรรมของระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยคอนกรีตพรุน (Eco-Concrete) เคยได้รับรางวัลระดับชาติจาก การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (Eco-Design) ซึ่งจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (Research Commercialization) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยังเข้าร่วมในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships Programme (LIF) ประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาอีกด้วย

ในส่วนของผลงานนวัตกรรมคอนกรีตพรุน การวิจัยต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง ผศ.ดร. ถนัดกิจ กล่าวว่า “บล็อกคอนกรีตพรุนได้ถูกออกแบบความพรุน (อัตราส่วนโพรง) ไว้ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าสัมประสิทธิ์สำหรับการซึมผ่านน้ำที่ 0.91 เซนติเมตรต่อวินาที  โดยบล็อกคอนกรีตพรุนดังกล่าวจะช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนสะสมบนพื้นผิว ลดแสงสะท้อนสู่ตัวอาคาร และยังสามารถดูดซับเสียงได้บางส่วน นอกจากนี้ตัวบล็อกคอนกรีตพรุนยังมีพื้นผิวที่หยาบ ช่วยให้ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังสะสมบนบล็อกคอนกรีตพรุน ไม่มีตะไคร่น้ำจับตัว และยังมาพร้อมกับความสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุข โดยบล็อกคอนกรีตพรุนสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในพื้นที่ห้องน้ำ หรือพื้นที่โดยรอบตัวบ้านสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้พิการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เทคโนโลยีคอนกรีตพรุนจึงถือเป็นเทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ที่นักวิจัยต้องการสนับสนุนให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Society) อย่างแท้จริง” ซึ่งบล็อกคอนกรีตพรุนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า ลดโอกาสการเกิดหลุมขรุขระอันเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของวัสดุรองชั้นผิวทาง นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการน้ำส่วนที่ไหลผ่านผิวทางเท้าให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า เป็นต้น โดยน้ำที่ใช้ได้ผ่านระบบการกรอง การตกตะกอน และการเก็บกักน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ น้ำบางส่วนสามารถออกแบบให้ซึมลงใต้ดินเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดินได้อีกด้วย

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการนำผลงานนวัตกรรมมาใช้งานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ถือเป็นนวัตกรรมต้นแบบระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเขตชุมชนเมือง ผู้สนใจเรียนรู้ต้นแบบระบบจัดการน้ำบนบาทวิถีในเขตชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน (Eco-Footpath) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานบล็อกคอนกรีตพรุนได้ที่ ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคาร EN6 ชั้น 4 โทรศัพท์ 045-353343 หรือ ชมตัวอย่างต้นแบบบาทวิถีด้วยบล็อกคอนกรีตพรุนสำหรับเขตชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้ที่บริเวณ หน้าศูนย์บูรณะระบบนิเวศน์ อาคาร EN2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิงจาก : http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=13213


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400