เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนพัฒนาของที่ระลึกสามมิติ สร้างรายได้ชุมชนรอบเมืองมรดกโลก

สกว. ให้การสนับสนุนนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติเสมือนจริง ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโบราณสถานที่สำคัญในเมืองมรดกโลก "พระนครศรีอยุธยา-สุโขทัย" หวังสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยประดิษฐ์นาฬิกา IoT แจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์

ผศ. ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการพัฒนานาฬิกาเซนเซอร์จากงานวิจัยในโครงการ "นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ภายใต้การสนับสนุนของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อเจอก๊าซพิษได้ในเวลาไม่เกิน 10 วินาที ด้วยต้นทุนเซนเซอร์หลักสิบบาทและต้นทุนนาฬิกาหลักร้อยบาท แต่สามารถตรวจจับก๊าซพิษอันตรายที่อาจพบเจอในชีวิตประจำวัน ล่าสุดตนและทีมวิจัยได้ต่อยอดพัฒนานาฬิกาตรวจก๊าซพิษแบบออนไลน์ "IoT Smart Watch" ที่สามารถแจ้งเตือนและส่งเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหากมีก๊าซพิษเกินค่าที่ตั้งไว้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - จีน เปิดเวทีความหลากหลายทางชีวภาพหนุนเศรษฐกิจ

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางพืชศาสตร์ระดับโมเลกุล สถาบันสรีรวิทยาพืชและนิเวศวิทยาแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "จากความหลากหลากทางชีวภาพสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนักวิจัยชั้นนำระหว่างสองประเทศ โดยมีนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยและจีนเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กว่า 60 คน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ 3 งานวิจัยเด่นจับคู่ธุรกิจ ซีเมนต์กระดูก-หมอนรักษ์หลัง-พุดดิ้งผัก

สกว. ส่ง 3 นักวิจัยนำเสนอผลงาน "ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับทดแทนกระดูกและภาวะกระดูกพรุน" "หมอนรักษ์หลังผลิตจากวัสดุธรรมชาติ" และ "พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงวัย" เพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ หวังผลิตเชิงพาณิชย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 21