เปิดตัวหุ่นยนต์เสริมสื่อสาร-กรุ่นกรานูล สกว. พร้อมขายแก่ผู้ประกอบการเอกชน

สกว. พร้อมขาย 2 ผลงานวิจัยสุดเจ๋งใน “งานการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน” ทั้ง หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ “สื่อสาร” ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ และ “กรุ่น อะโรมาติก กรานูล” สำหรับคงกลิ่นหอมของอาหาร ซึ่งเหมาะกับอาหารสำเร็จรูปที่ต้องการเก็บรักษาเป็นเวลานาน

อ่านเพิ่มเติม...

3 องค์กรวิจัยจับมือจัด “Thailand Research Week”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Week ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ร่วมกับ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นางสาวกุญวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

อ่านเพิ่มเติม...

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล “นักฟิสิกส์อวกาศ” ผู้ไขปริศนาจักรวาล

“ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล” นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 60 ผู้ไขปริศนา “พายุสุริยะและกัมมันตรังสีรอบโลก”

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ‘เสริมกำลังอาคารโรงเรียนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว’ จากงาน “วิจัย” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในพื้นที่

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมี “ความเสี่ยง” ต่อภัยแผ่นดินไหว อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัดวาอารามต่างๆ อาจเสียหายหรือพังทลายลงมาได้เมื่อเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรง นำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มธ.เจ๋ง พัฒนา SMART BIKE METER

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรรม “ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์” ซึ่งมี ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งคณะวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม “TU-SMART BIKE METER” หรือนวัตกรรมระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารและติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบมาตรฐานสาหรับจักรยานยนต์รับจ้างสาหรับประเทศไทยขึ้น โดยยึดหลักการ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย” โดยสร้างเป็นไอทีแพลตฟอร์มขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17