ชื่อ ฮิต
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ University of California เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 911
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่ Department of Comparative Linguistics, University of Zurich 1093
แลกเปลี่ยน ณ OU 529
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2667
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California , Santa Cruz (UCSC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 1359
ประสบการณ์การทำวิจัยระยะยาวในฝรั่งเศส : อย่างไร และทำไม? 4457
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Freiburg University ประเทศเยอรมนี 2296
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ The Scripps Research Institute สหรัฐอเมริกา 1799
เส้นทางจากนักศึกษาสู่อาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1135
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานในต่างประเทศด้านประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ 1831

Page 1 of 4