ชื่อ ฮิต
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ University of California เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 1229
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่ Department of Comparative Linguistics, University of Zurich 1236
แลกเปลี่ยน ณ OU 707
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2932
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California , Santa Cruz (UCSC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 1490
ประสบการณ์การทำวิจัยระยะยาวในฝรั่งเศส : อย่างไร และทำไม? 6265
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Freiburg University ประเทศเยอรมนี 2517
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ The Scripps Research Institute สหรัฐอเมริกา 2072
เส้นทางจากนักศึกษาสู่อาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1240
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานในต่างประเทศด้านประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ 2094

Page 1 of 4