ชื่อ ฮิต
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ University of California เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 988
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่ Department of Comparative Linguistics, University of Zurich 1119
แลกเปลี่ยน ณ OU 573
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2729
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California , Santa Cruz (UCSC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 1390
ประสบการณ์การทำวิจัยระยะยาวในฝรั่งเศส : อย่างไร และทำไม? 5058
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Freiburg University ประเทศเยอรมนี 2332
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ The Scripps Research Institute สหรัฐอเมริกา 1871
เส้นทางจากนักศึกษาสู่อาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1164
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานในต่างประเทศด้านประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ 1894

Page 1 of 4