ชื่อ ฮิต
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ University of California เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 1149
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่ Department of Comparative Linguistics, University of Zurich 1200
แลกเปลี่ยน ณ OU 660
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2870
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California , Santa Cruz (UCSC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 1449
ประสบการณ์การทำวิจัยระยะยาวในฝรั่งเศส : อย่างไร และทำไม? 6038
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Freiburg University ประเทศเยอรมนี 2442
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ The Scripps Research Institute สหรัฐอเมริกา 2021
เส้นทางจากนักศึกษาสู่อาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1209
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานในต่างประเทศด้านประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ 2059

Page 1 of 4