ข่าวเด่น สกว. ปี 2562

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 3
สกว. พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับ กทม. และปริมณฑล
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 2
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย
Research Cafe : Bring Research Comes to Life by TRF

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกทุน

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” นั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเครือข่ายวิจัยที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติจำนวน 6 เครือข่าย ดังนี้

1. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Functional Porous Materials for Catalysis and Adsorption
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. ชวลิต  งามจรัสศรีวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: International Research Network on Electroplating Technology
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Genomics Research Network on Disease Resistance in Shrimp
หัวหน้าเครือข่าย: ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Pervasive inteLligent and Network Emerging Technology (PLANET)
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Liver Fluke Research Network
หัวหน้าเครือข่าย: ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: International Research Network for Functional Food Discovery and Development (FFDD)
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการคัดเลือกทุน IRN เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย... ประจำปีงบประมาณ 2561198

สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมดmore

สกว. Mobile Application

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

08228051
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2719
3807
22545
23968
70710
127901
8228051

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1