สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกทุน

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” นั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเครือข่ายวิจัยที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติจำนวน 6 เครือข่าย ดังนี้

1. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Functional Porous Materials for Catalysis and Adsorption
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. ชวลิต  งามจรัสศรีวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: International Research Network on Electroplating Technology
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Genomics Research Network on Disease Resistance in Shrimp
หัวหน้าเครือข่าย: ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Pervasive inteLligent and Network Emerging Technology (PLANET)
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Liver Fluke Research Network
หัวหน้าเครือข่าย: ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: International Research Network for Functional Food Discovery and Development (FFDD)
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการคัดเลือกทุน IRN เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย... ประจำปีงบประมาณ 2561178

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

07989144
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2315
4603
10510
34101
83016
156814
7989144

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1