ข่าวเด่น สกว. ปี 2562

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 3
สกว. พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับ กทม. และปริมณฑล
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 2
จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย
Research Cafe : Bring Research Comes to Life by TRF

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ National Nature Science Foundation of China (NSFC)

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ภายใต้กรอบ “Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)” เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น

บัดนี้ กระบวนการพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบดังกล่าว จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

หัวข้อชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
Mechanisms, impacts and future projections of the interdecadal variations of rainfall extremes in Indochina Peninsula and southern China คุณกรรวี สิทธิชีวภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
Responses of land surface hydrology and vegetation activity to climate change over the Indo-china Peninsula and their regional climatic feedback ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Roles of Atmospheric Aerosols on Climate Change: Direct/Indirect Effects and Feedbacks on Monsoon over Thailand and South China ดร.วนิสา สุรพิพิธ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Study on Mechanism and Prediction of Interannual Climate Variability in Southeast Asian Region รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The response of typical forests to climate change and climate variability along a latitudinal gradient: a case study on E101 longitude dynamic plots belt อ.ดร.พันธนา ตอเงิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The tropical expansion and its effects on summer droughts and floods in the greater Mekong Subregrion ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน)
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบ... สกว. และ NSFC (CMON2)210

สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมดmore

สกว. Mobile Application

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

08228139
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2807
3807
22633
23968
70798
127901
8228139

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1