“รู้หรือไม่ ปลานิลเพศผู้ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า”

การเพาะเลี้ยงปลานิลในไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งพื้นที่รวมในการเลี้ยงนั้นคิดเป็นร้อยละ 48.1 ของพื้นที่การเลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งประเทศ (936,553 ไร่) ปริมาณผลผลิตรวมมีมูลค่า 9,635,936 ล้านบาท รายงานการเลี้ยงปลานิลของไทยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงลูกปลาเพศผู้ เนื่องจากโตเร็ว และจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้ยังมีการทดลองการเลี้ยงปลานิลเพศผู้ที่ผ่านการแปลงเพศเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ธรรมดา พบว่าปลานิลที่ผ่านกระบวนการแปลงเพศมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือปลานิลเพศผู้ธรรมดา และปลานิลเพศเมียตามลำดับ ซึ่งแน่นอนขนาดที่แตกต่างกันของปลาจะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลา รายได้ และกำไรที่เกษตรกรจะได้รับ โครงการนี้จึงวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและพัฒนาวิธีการแช่เหนี่ยวนำปลานิลเพศผู้ให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

มิติแห่งศิลปะ ผ่านการเล่าเรื่องและภาษาของภาพยนตร์เด็ก

Ian Wojcik-Andrews นักวิชาการด้านภาพยนตร์ได้พยายามกำหนดลักษณะของภาพยนตร์เด็กโดยใช้มิติเชิงศิลปะ อย่างการเล่าเรื่องและภาษาภาพยนตร์ ไว้ว่า ภาพยนตร์เด็กมักจะต้องมีตัวละครเด็ก ที่ปรากฏในฉากที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกบ้าน แก่นของเรื่องเด็กมักจะต้องมีทั้งความกลัว ความตาย การหย่าร้าง และการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มุมมองของภาพยนตร์มักจะสดใส แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เล่าเรื่อง ส่วนภาษาภาพยนตร์จะใช้ภาพและเสียงสื่อความหมาย และมักจะใช้ภาพย้อนอดีตเพื่อสื่อให้เห็นการพัฒนาของเด็กให้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

“ทำไมต้องเนื้อไก่ในระบบอินทรีย์”

ในปัจจุบันนั้นค่านิยมของผู้บริโภคในทุกภาคส่วนได้เปลี่ยนแปลงไป ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ นม และไข่ ผู้บริโภคก็ได้นิยมเลือกซื้อและบริโภคสินค้าจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีวิธีการเลี้ยงที่มีมนุษยธรรมต่อสัตว์ ซึ่งทางผู้ผลิตหรือเกษตรกรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงให้ตามทันกับกระแสค่านิยมในปัจจุบัน ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับการผลักดันและพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

PUBLIC SPACE พื้นที่แห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์

พัฒนาการของ ‘พื้นที่สาธารณะ’ ในเขตเมืองเก่านครราชสีมามีรูปแบบและการใช้สอยที่เปลี่ยนไปจากอดีต จากเดิมที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมด้านการเมือง มาเป็นการเน้นประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่เป็นหลัก การพัฒนาพื้นที่สาธารณะนั้นจะต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างผิดวิธี เช่น การใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณลานวัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่านครราชสีมาเป็นที่จอดรถ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการและการสร้างแนวทางเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเก่านครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

ความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางสังคม ต้นเหตุแห่งการประท้วงในพม่า

อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกตัวบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอัตลักษณ์ หรือที่เรียกว่า การขาดอัตลักษณ์แห่งชาติ กลายเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนทางการเมืองในหลายพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศพม่า ซึ่งความขัดแย้งระหว่างอัตลักษณ์ยังคงเป็นรากฐานแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงภายในประเทศมาตั้งแต่ได้รับเอกราช

อ่านเพิ่มเติม...

“ผู้นำ” กับการเปลี่ยนแปลงสังคมจีน

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อาจต้องแลกมาด้วยความสูญเสีย.. ตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นปกครองประเทศตั้งแต่ ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบัน สังคมจีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ จากการบริหารงานของผู้นำประเทศอย่าง เหมา เจ๋อตง ในการปฏิวัติวัฒนธรรมปี ค.ศ.1966-1976 และ เติ้ง เสี่ยวผิง ในการปฏิรูปประเทศในปี ค.ศ.1978 เป็นต้นมา ซึ่งมีแนวคิดที่ต่างกันอย่างสุดขั้ว จนทำให้สังคมจีนที่เคยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับคุณธรรมตามหลักปรัชญาขงจื้อได้เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมจีนในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

“ประดู่หางดำ" กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวิตวัยเด็กของเพื่อนๆ บางคนอาจพบว่าบ้านของตนนั้นได้เลี้ยงไก่อยู่หลายสิบตัว โดยอาจจะเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ความชอบส่วนบุคคล หรืออาจจะเป็นการเลี้ยงเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และบริโภคภายในครอบครัว หากกล่าวถึงการบริโภคเนื้อไก่แล้วนั้น แน่นอนเลยว่าหลายๆ คนคงชอบทานเนื้อไก่บ้านมากกว่าไก่เนื้อที่เลี้ยงในฟาร์ม เนื่องจากเนื้อมีความอร่อย ไขมันน้อย และเหนียวนุ่มน่ารับประทาน แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ไก่ที่บ้านของเราเลี้ยงอยู่นั้น เป็นไก่พันธุ์อะไร ใช่ไก่พันธุ์พื้นเมืองของไทยหรือไม่ วันนี้ Reserch Cafe จะมานำเสนอให้เพื่อนๆ รู้จักกับ "ไก่ประดู่หางดำ" ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองไทยแท้

อ่านเพิ่มเติม...

ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการปรับ “พฤติกรรมและทัศนคติ” การใช้เงิน

คุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่มีความเปราะบาง อันเกิดจากการบริหารจัดการทางการเงินที่ล้มเหลว มีหนี้สินเพิ่มขึ้น แต่กลับมีรายได้ที่แท้จริงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ จากแนวคิดที่เชื่อว่าทักษะทางการเงินเป็นทักษะสำคัญที่จะยกระดับฐานะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้น ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินโดยการเพิ่มทักษะทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจการให้บริการ “การเงินอิสลาม” ในประเทศไทย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Financial Institution) ได้เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและลดข้อจำกัดในการใช้บริการของชาวมุสลิม ซึ่งไม่สามารถใช้บริการทางการเงินในระบบการเงินทั่วไปได้ และยังเป็นการช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิมต่อสถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจการจ่าย “ซะกาต” ของชาวมุสลิมในประเทศไทย

“การจ่ายซะกาต” เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ชาวมุสลิมต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความเมตตา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฯลฯ โดยการจ่ายซะกาตนั้นนอกจากจะมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้จ่ายแล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความมั่งคั่งในทรัพย์สินและรายได้ไปยังกลุ่มบุคคลที่ยากไร้ขัดสน และส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบของเงินซะกาตในการแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มประชากรมุสลิม แต่ก็ยังขาดงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจ่ายซะกาตของชาวมุสลิมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 5