ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 142 “ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน”

Research Community Issue 141

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย

ฉบับที่ 142 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

“ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สรุปยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2561 รวมถึง 38 ล้านคน หรือ 2.6 เท่าของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2551 ในปี 2562 ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิน 40 ล้านคน

ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสำเร็จของภาคเอกชน ภาครัฐ และนัยสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ

คำถามสำคัญคือ ความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวจะสร้างโอกาส เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมลำทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองและชนบทได้หรือไม่..อย่างไร

ประชาคมวิจัยฉบับ ‘ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน’ มีคำตอบ

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : คุณภราเดช พยัฆวิเชียร / คุณสุเทพ เกื้อสังข์ / คุณปณต ประคองทรัพย์ จากคุณค่า สู่มูลค่า เครื่องมือพัฒนาวิถีท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ http://rescom.trf.or.th