ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 132 “วิถีแห่งความมั่นคง”

 

 132_MarApr60

จากยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เป้าหมายด้านความมั่นคงคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคงทุกระดับและทุกมิติ มีความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบจากภายในและภายนอกประเทศ เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก การเมืองมีเสถียรภาพ สังคมมีความสามัคคีปรองดอง ประชาชนมีความสุข และมีความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน...” 

มาดูกันค่ะว่างานความรู้จากผลการศึกษาวิจัยเพื่อปูพื้นฐานไปสู่สังคมไทยมั่นคง มีอะไรบ้าง...งานที่นำเสนอในประชาคมวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คัดสรรมาจากผลงานวิจัยจำนวนมากในฐานข้อมูลงานวิจัย ท่านที่สนใจติดตามเพิ่มเติมได้จากรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีแห่งความมั่นคง

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ ... http://rescom.trf.or.th

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Rescom_132_MarApr60.pdf)Rescom_132_MarApr60.pdfประชาคมวิจัย - วิถีแห่งความมั่นคง225