ประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษที่ 16 “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”

 

 Special16 Aug2560

ประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาสรุปประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 โดยฝ่ายวิชาการ สกว. ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่ได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยยังคงวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. มานำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับแก้ไขโครงการวิจัย

สำหรับการประชุมในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถานำเรื่อง “ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย” โดยท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัย เนื่องจากการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญาจะก่อให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ มีความสร้างสรรค์ที่จะนำความรู้มาต่อยอดให้เกิดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศชาติในระยะยาว

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ ... http://rescom.trf.or.th

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Special16_Aug2560.pdf)Special16_Aug2560.pdfประชาคมวิจัยฉบับพิเศษ ฉบับที่ 16 สิงหาคม 2560322