ประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 2559"

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 128

การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นการประชุมประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. ได้จัดทำประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาการประชุมเป็นประจำเช่นเคย

ในการประชุมปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถานำเรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย” โดยท่านได้กล่าวถึงงานวิจัยว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้อยู่ในฐานะที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างชาติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จได้ในระดับสากล ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://rescom.trf.or.th

ที่มา : http://rescom.trf.or.th

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Rescom-201701240925.pdf)Rescom-201701240925.pdfประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2559324