สกว. ร่วมจัดเวทีสาธารณะ “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้”

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสาธารณะ "สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้" ณ คอนเวนชันฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดขึ้นโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดยเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมอภิปรายและพูดคุยในประเด็น “กว่า 1 ทศวรรษ ของความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลับมาปะทุอีกระลอก กับความพยายามหาทางออกด้วยสันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้” อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี นายอัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง นางจิราพร บุนนาค และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บุคคลผู้ล่วงลับที่มีคุณูปการต่อด้านการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. กล่าวรายงานการจัดงาน

นายอานันท์ ปันยารชุน กล่าวว่า  จากการทำงาน ที่ผ่านมา กอส. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า “ควรออก พ.ร.บ.สันติสมาฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการตั้งศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศยส. ตั้งสภาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งกองทุนสนับสนุนการเยียวยาและสมานฉันท์ ให้กองทัพไทยจัดตั้งหน่วยสันติเสนาป้องกันความขัดแย้งลุกลาม ให้รัฐแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจะใช้วิธีสานเสวนากลับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ดำเนินการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือความพยายามผลักดันในการแก้ปัญหาของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม”

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กรรมการภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) และนักวิชาการที่มีบทบาทในการเสนอแนวทางเพื่อคลี่คลายความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวว่า “ไม่ใช่ทุกพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ความบาดหมางขัดแย้งซึ่งกันและกัน หลายครั้งเราพบว่ารัฐก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่จะสร้างความสันติได้คือ การอยู่ร่วมกันโดยเคารพกัน  การฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แก่นหลักที่ผมอยากมองเห็นในสังคมไทยคือ แม้มี 1 ชีวิตได้รับความทุกข์ คนอื่นก็ควรได้รับรู้ความทุกข์นั้นด้วยเช่นกัน ความชินชาต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเปรียบเสมือนความพ่ายแพ้ในสังคมไทย ความไม่รู้สึกรู้สาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณอันตรายที่น่าขบคิดของบ้านเรา”

ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. กล่าวทิ้งท้ายในการจัดงานครั้งนี้ว่า “เราคงต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากขึ้น ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิและอำนาจในการแก้ปัญหาของคนในพื้นที่เอง ท้ายที่สุด “ความจริงใจและจริงจัง” คือกุญแจที่นำไปสู่การคลี่คลายปมปัญหานี้ที่ยืนระยะมายาวนานกว่า 15 ปี”

 

สกว. ร่วมจัดเวทีสาธารณะ “สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอานันท์ ปันยารชุน...

Posted by สกว. on Thursday, December 20, 2018
[Live] 13.30-16.30 น. #เวทีสาธารณะ "สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้" (20 ธ.ค.61)

[Live] 13.30-16.30 น. #เวทีสาธารณะ "สันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้" (20 ธ.ค.61) ..กว่า 1 ทศวรรษ ของความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลับมาปะทุอีกระลอก กับความพยายามหาทางออกด้วยสันติวิธีสู่สมานฉันท์ชายแดนใต้ . เปิดเวทีโดย อานันท์ ปันยารชุน อดีตประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) และอดีตนายกรัฐมนตรี . ณ คอนเวนชันฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

Posted by Thai PBS on Wednesday, December 19, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400