ข้อมูลวิจัยพบ ตำรวจไทยทำงานเกิน 8 ชม. เครียดสะสมจนฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ.สกว. กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการหนุนเสริมศักยภาพการทำงานให้ตำรวจไทย จากโครงการวิจัย 2 โครงการคือ

  1. “การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม : วิธีคิดและยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน” งานวิจัยมุ่งเน้นการลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ภายใต้สภาวะที่ขาดแคลนกำลังพลตำรวจ และ
  2. “แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งระบบ” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่หาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจไทย

ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข นักวิจัยจากโครงการ “การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม : วิธีคิดและยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน” กล่าวถึงหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยนี้ว่า คือ การทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนเจ้าของพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เปรียบได้กับชาวบ้านเป็นทีมหลักทำงานในพื้นที่ตัวเองด้วยตัวเอง แล้วตำรวจเป็นเพียงทีมเลขาหนุนเสริม โครงการวิจัยดังกล่าวออกแบบมาเพื่อสร้างโมเดลการทำงานระหว่างตำรวจและประชาชนในพื้นที่ที่มีกำลังพลน้อย และตำรวจเข้าไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไม่เต็มที่ จึงต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้มแข็งของคนในชุมชนเป็นผู้นำทีม โดยผลพวงจากการดำเนินการ ประสบความสำเร็จไปแล้ในพื้นที่ ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา นคครศรีธรรมราช และ บก.น.9 เป็นต้น โดยขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้ จะมีการส่งข้อมูลจากผลการวิจัยไปสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่การทำงานอื่น

ด้าน ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา กล่าวสรุปผลวิจัยจากโครงการ “แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งระบบ” ถึงปัญหาด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของตำรวจไทยว่า ด้านที่พักอาศัย ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอาคารบ้านพักตำรวจ 190 แห่ง จำนวนประมาณ 5,000 ห้อง แต่ยังคงเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนข้าราชการตำรวจที่มีอยู่ โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากพบปัญหาข้าราชการตำรวจที่ใช้สิทธิเดิม ไม่ยอมย้ายออกจากห้องพัก ทั้งๆ ที่มีคำสั่งให้ย้ายออกไปแล้ว แต่ยังมีชื่ออยู่ในสารบบบ้านพักของหน่วยงาน ทำให้ข้าราชการตำรวจที่ยังไม่มีบ้านพักไม่สามารถใช้สิทธิพักอาศัย นอกจากนี้ตำรวจบรรจุใหม่ยังประสบปัญหาไม่มีอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องใช้งบประมาณส่วนตัวจัดซื้อเอง ในส่วนของปัญหาด้านการเงินคือ ไม่มีค่าตอบแทนขณะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประสบปัญหาสถาบันการเงินไม่อนุมัติเรื่องการกู้เงินและทำบัตรเครดิตเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการทำประกันที่จ่ายเบี้ยแพงกว่าบุคคลธรรมดา นอกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ ยังส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม จนนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายอีกด้วย

 

ชู 2 งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง หวังเพิ่มศักยภาพการทำงานตำรวจไทย 26 กุมภาพันธ์ 2561 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับ...

Posted by สกว. on Sunday, February 25, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400