สกว. คว้ารางวัลยุทธภัณฑ์ปฎิบัติการรบและช่วยรบ

นักวิจัยทหารทุน สกว. คว้า 2 รางวัล กลุ่มยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติการรบและช่วยรบ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม ในพิธีมอบรางวัล “นวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2560” ให้กับหน่วยงานภายใน ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ให้ตรงความต้องการของกองทัพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. รวมพลังเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น

Thailand Corruption Research

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีบ่งชี้โอกาสการคอร์รัปชันในระดับจังหวัด และโครงการรู้เท่าทันคอร์รัปชัน และเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ทีมวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ภายใต้การสนับสนุนของกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน” พร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นนโยบาย “ปะผุ” ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติเหมือนนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา “นิวซีแลนด์กับการปฏิรูปประเทศ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยกรณีบทเรียนการปฏิรูปประเทศนิวซีแลนด์ในมิติต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประเด็นการปฏิรูปในภาคส่วนต่างๆ ระหว่างนิวซีแลนด์และไทย

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯสั่งเร่งทำโรดแมปขับเคลื่อนประเทศใน4เดือน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 16 ธันวาคม 2559, 20:15อ่านแล้ว 1,487 ครั้ง

 

new1912255903

 

"นายกรัฐมนตรี" สั่งทำแผนโรดแมปขับเคลื่อนประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ชี้ต้องสอดคล้องกับเรื่องเร่งด่วน 30 ลำดับ-ยุทธศาสตร์ 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนออกแบบตำรวจ-กกต.ใหม่

3สกว.จัดเวทีอภิปรายสาธารณะนำเสนอชุดโครงการออกแบบประเทศไทยใหม่ แนะให้ปรับโครงสร้างองค์กรตำรวจเพื่อลดการแทรกแซงการเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นหุ้นส่วนกับท้องถิ่น ขณะที่การสร้างความเป็นสถาบัน กกต. จะต้องเปิดพื้นที่แก่ภาคประชาชน คงอำนาจใบเหลือง-ใบแดงไม่ใช่ยักษ์ที่ไร้กระบอง

28 กรกฎาคม 2558 --- ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ จัดการประชุมอภิปรายสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการวิจัยบางส่วนของชุดโครงการออกแบบประเทศไทยใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองของไทย อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และความต้องการของประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้ ตั้งคำถามและตอบคำถามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2