สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยสนับสนุนทุน ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งมีทุนที่เปิดรับสมัครดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ Frankfurt School of Finance & Management (FS) ประเทศเยอรมนี | Call for Applications Adaptation Finance Fellowship Programme 2018/2019

TDRI & Frankfurt School of Finance and Management Logo

ด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Frankfurt School of Finance & Management (FS) ประเทศเยอรมนี และ ศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) ประเทศแคนาดา ร่วมกันจัดทําโครงการฝึกอบรมและวิจัยเรื่อง “Adaptation Finance : Linking Research, Policy and Business (AFFP) รุ่นที่ 2” นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Call for Applications Adaptation Finance Fellowship Programme 2018/2019682
Budget Proposal for Applicants of the ... (AFFP) 2018/2019208
Guidelines for the research proposal on “Adaptation Finance”160

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยสนับสนุนทุน ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งมีทุนที่เปิดรับสมัครดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2017 : Research Grant in the Area of “Traffic Safety”

OVERVIEW

The Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation (MSIWF) was founded in 1975 in Japan and dedicates itself to practicable research in the areas of traffic safety and senior citizen welfare. To date, the foundation has handed out more than 1,975 awards with a combined value of JPY 2,296 million (THB708.6 million).

The grant was made available outside of Japan for the first time in 2007, beginning with Singapore. From 2008, the grant was extended to Thailand. MSIG Holdings (Asia) Pte Ltd (“MSIG Asia”) is the acting liaison for the foundation in both countries.

RESEARCH AREAS

In Thailand, applications are welcomed for the following subject:

TRAFFIC SAFETY

Eligible Projects

Scientific research in the areas of traffic environments, vehicular engineering, public traffic safety education, treatment and rehabilitation for victims, policies, licensing, standards, etc., broadly aimed at improving traffic safety and/or preventing traffic accidents and disasters in Thailand.

Scope

Road traffic systems, high accident areas, traffic signs and lights, traffic junctions, traffic flows, barrier-free areas, driving, prevention of rear collisions, in-vehicle safety measures (seat belts, child restraint seats, etc.), bicycles, ergonomics, human injuries, emergency treatment, sleep apnea syndrome, first-aid systems, traffic safety measures, investigative studies in consciousness, safety education, measurement of effectiveness, pedestrians, senior citizens, children, community roads, public policies, licenses, etc.

Selection Committee

Committee Chairman

 • Kunimichi Takada
 • Professor Emeritus, Nihon University

Members

 • Haruo Suzuki
 • Professor Emeritus, Chiba University
 • Hiroaki Sekino
 • Professor Emeritus, St. Marianna University School of Medicine
 • Hiroo Ohta
 • Professor Emeritus, Tohoku Institute of Technology
 • Taro Sekine
 • Professor, Nihon University

GRANT AWARD

Each grant award carries a maximum amount of THB 150,000.

GRANT PERIOD

The length of research covered by the grant is one year. Research projects should commence in December 2017 or January 2018.

ELIGIBILITY

Thailand-based researchers and academics are invited to apply. Both individual and group proposals are acceptable. Young researchers are especially welcomed to apply. Members of for-profit organisations and research projects that have been completed are not eligible.

APPLICATION FORM

The Application Form consists of 5 parts, all of which must be completed and typed.

 1. GENERAL INFORMATION
 2. RESEARCH PLAN
 3. RESEARCH TEAM (include a CV of the Primary Researcher)
 4. REFERENCE
 5. BUDGET PROJECTION (note the categories of permissible expenses and include catalogues and quotations as necessary)

Be sure to proof-read applications for clarity, grammar, spelling and math. The foundation reserves the right to reject applications that are incomplete, inaccurate or fail to attach supporting documents. Falsification of information may result in the revocation of grants.

Application Form can be downloaded at http://www.ms-ins.co.th

Submit applications (.doc or .pdf of not exceeding 5 MB) to Ms. Pornrat Hanprasert at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., or by post to:

Ms. Pornrat Hanprasert
Human Resources Department
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
175 Sathorn City Tower 23rd Floor
South Sathorn Road, Thungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120

APPLICATION DEADLINE

Completed applications must be received by 14 July 2017 (Friday).

REVIEW CRITERIA

All completed applications will be reviewed by a selection committee. Shortlisted applications will be subjected to a second review by the MSIWF Board. All decisions are final.
Applications must meet at least one of the following criteria:

(i) Necessity in receiving grant from MSIWF

 1. The project is unable to receive aids/grants from public organisations or other means due to the interdisciplinary and/or budding nature of the research, or due to the inexperience/lack of substantial track record of the researchers, such that the grant from MSIWF is essential and instrumental to allow the project to proceed.

(ii) Originality, Practicality, Social Significance

 1. The project is original in its research subject and/or employs an original research methodology.
 2. The project demonstrates ability to analyse current issues and apply insightful measurements.
 3. The project has great social significance and strong practical applications.
 4. The project achieves the aim of improving traffic safety, with broad local, regional and/or future implications.

NOTIFICATION

Both successful and unsuccessful applicants will be informed of the outcome in November 2017. MSIWF and MSIG Asia regret that they will be unable to provide feedback to unsuccessful applications.

Successful applicants will be invited to attend the Award Ceremony in Bangkok in January 2018.

OBLIGATIONS OF GRANT RECIPIENTS

(i) Before receiving the grant, each successful applicant should endorse a “Document of Formal Agreement” to acknowledge the grant terms and conditions.

(ii) “Report of Research Results” and “Report of Utilisation of Research Grant”

 1. The “Report of Research Results” and “Report of Utilisation of Research Grant” should be submitted within one (1) month from the end date of the grant period. In the event that the above documents are not received within the said time frame, without the explicit consent from MSIWF for an extension, MSIWF reserves the right to revoke the research grant.
 2. The “Report of Research Results” shall be incorporated in the Compilation of Reports of Research Results which is slated to appear on the MSIWF website. In addition, it will also be registered in the Academic Research Database Repository of the National Institute of Informatics (NII-DBR) (https://dbr.nii.ac.jp). With the exception of the above, all literary rights and patents with regards to this grant belong to the grant recipient.

ANNOUNCEMENT OF RESEARCH RESULTS

In principle, results of all MSIWF grant-funded research should be announced in academic journals. Acknowledgements of the MSIWF research grant should be included in such announcement(s). Copies of the official announcement(s) should be forwarded to MSIWF.

HANDLING OF PERSONAL INFORMATION

(i) MSIWF and MSIG Asia shall limit the use of personal information obtained in relation to the research grant to areas pertaining to the selection of grant recipients.

(ii) Once a decision has been made regarding grant recipients, MSIWF and/or MSIG Asia shall release to the public details such as the names and affiliations of the recipients, grant award amount etc. In addition, the “Report of Research Results” that is submitted for inclusion in the Compilation of Reports of Research Results may also be released to third parties.

(iii) MSIWF and MSIG Asia shall act appropriately and promptly to requests made for the termination of release of the above-mentioned information to third parties.

If you have any questions, please contact:

 • Ms.Pornrat Hanprasert at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0 2679 6165-87 Ext. 2402
 • Mr.Thepdanuj Danswasvong at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0 2679 6165-87 Ext. 4104

**Application Instructions and Application form are also available in www.ms-ins.co.th

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและผู้สนใจ

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและผู้สนใจ

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...