7 สิงหา – ออกเสียงประชามติ

  7 สิงหาคม ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

เวลา 8.00 - 16.00 น.

ร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม

web referendum59

 

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สายด่วนเลือกตั้ง 1171 , http://www.ect.go.th

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1307255901.pdf)1307255901.pdfขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ210