กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสมัครรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister's Export Award 2019)

ด้วย กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยในปีนี้ เริ่มเปิดรับสมัครแล้วใน 7 สาขา ได้แก่

  1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
  2. รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation)
  3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
  4. รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)
  5. รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)
  6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) และ
  7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ โอกาสในการเข้าร่วมคณะผู้แทนไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า อบรมสัมมนา จำหน่ายสินค้าออนไลน์ในช่องทาง Thaitrade.com และได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ กระจายไปยังผู้ซื้อทั่วโลกผ่านสำนักงานฑูตพาณิชย์ 58 แห่ง เป็นต้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister's Export Award 2019) ซึ่งนับเป็นรางวัลอันสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

https://www.pm-award.com

สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 098-836-4539, 064-943-7462, 02-507-8280
  • Line Official ID : @pmexportaward
  • อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.