ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Symposium of the Protein Society of Thailand” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2562

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://proteinsocthai.net/symposium/2019/