ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฟังปาฐกถาทรงแสดงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความยั่งยืนทางสังมคมครั้งแรกในประเทศไทย (Bangkok Forum 2018)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยองค์กรภาคีพันธมิตร ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความยั่งยืนทางสังคม Bangkok Forum 2018" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมวิชาการ Bangkok Forum 2018

Organizers & Keynote Speakers

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://bkkforum.chula.ac.th

หรือติดต่อ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 02 218 3364-5 (การประชุมนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน และ มีบริการหูฟังแปลอังกฤษ-ไทย ในทุกห้อง)