ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-congress day 2018 ในหัวข้อ “Platelet and Diseases” วันที่ 5 ส.ค. 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์สาขาโลหิตวิทยา และผู้สนใจเข้าร่วมการประขุมวิชาการ Pre-congress day 2018 ในหัวข้อ “Platelet and Diseases” ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:15 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พบกับการสัมมนาในหัวข้อ “Platelet and Diseases” โดยศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จาก ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทย

รายละเอียดงาน

  • วันเวลา : ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
  • สถานที่ : ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • ค่าใช้จ่ายในงาน : 500 บาท (รวมอาหารว่าง-อาหารกลางวัน-เอกสารประกอบการประชุม-ใบประกาศนียบัตร)

ท่านผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://imcpcthailand.com ติดต่อสอบถามโทร 02-201-1749


➥ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประขุมวิชาการ Pre-congress day 2018 หัวข้อ “Platelet and Diseases”183