สกว. ประชาสัมพันธ์สตาร์ตอัพเข้าร่วมโครงการอบรมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Deep Tech Startup (SPRINT Acceleration Program 2018)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Deep Tech Startup หรือ Startup จากผลงานวิจัยเชิงลึกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดย SPRINT Accelerator เพื่อเร่งเครื่องสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ในกลุ่ม Industrial IoT & inspection, Healthcare & Medical Device, Advance Materials and Sustainability & Green Technology

ทั้งนี้การพัฒนา Startup ในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงยังมีอยู่น้อยมาก อาจมีพบได้บ้างจากงานวิจัยของโครงการที่ทำกันอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่ในที่สุดถูกเก็บเอาไว้บนหิ้งเพราะขาดแรงสนับสนุนหรือขาดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งสตาร์ทอัพในกลุ่มนี้ไม่สามารถทำงานอย่างโดดเดี่ยวได้ เพราะปัจจัยในการขับเคลื่อนนั้นมีมากกว่าแค่เงินทุน

ปัจจุบันมีโครงการ SPRINT เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาศักยภาพของ Startup ในกลุ่ม Deep Tech ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) , บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Houston Technology Center (HTC ASIA) Incubator ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Deep Tech Startup ในสหรัฐอเมริกา และ KX Knowledge Exchange for Innovation

ในปี 2560 SPRINT ได้มีการจัดอบรมรุ่นที่ 1 (Batch1) ผ่านไปแล้ว และมีตัวอย่างทีมที่ประสบความสำเร็จ ได้ร่วมงานกับ SCG, ได้ไป Pitch ที่ต่างประเทศ ได้เงินลงทุนมากกว่า 1 ล้านบาท และได้ร่วม Boot Camp ที่ MIT เป็นต้น

โครงการอบรมในปี 2561 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (Batch 2) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับโอกาสต่อยอดธุรกิจที่เตรียมมาเพื่อ Stratup สาย Deep-Tech โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษากันแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ใช้ห้องทดลองจากสถาบันชั้นนำ ทดสอบสิ่งนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง และสิทธิพิเศษอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (อบรมระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 ทุกวันพุธ เวลา 18.00 น. ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอบรมมุ่งเน้นการเติมความรู้ในเรื่องของธุรกิจ /กฎหมายสิทธิบัตร/mindset/การทดสอบในสนามจริง หาข้อมูลตลาดจริง/mentoring session กับอาจารย์ที่ศศินทร์ และ Industrial Experts / โอกาสในการพัฒนาเป็น Prototype และการ Scale Up ในเชิงพาณิชย์

และสุดท้าย SPRINT จะช่วยเป็นตัวกลางที่จะเชื่อม เทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของ Startup เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://sprintacceleratorthailand.com/apply/