สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “Molecular and Clinical Aspects of Melatonin”

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมการประชุม “Molecular and Clinical Aspects of Melatonin” ในวัน พฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมี Professor Russel J. Reiter, PhD จาก Department of Cell Systems and Anatomy, UT Health Science Center ซานแอนโตนิโอ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจากต่างประเทศอีกหลายท่าน

หัวข้อการประชุม

◉ Plant ◉ Cardiology
◉ Neurobiology ◉ Mitochondria/Apoptosis
◉ Cancer ◉ Reproduction
◉ Inflammation ฯลฯ

วันที่สำคัญ

  • วันส่งบทคัดย่อวันสุดท้าย 30 พฤษภาคม 2561
  • วันลงทะเบียนวันสุดท้าย 30 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ผู้เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ระหว่าง 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ล่าช้า)
ระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2561
 บุคคลทั่วไป (ตปท.) 100 เหรียญสหรัฐ  300 เหรียญสหรัฐ
นักศึกษา (ตปท.) 80 เหรียญสหรัฐ
 100 เหรียญสหรัฐ
บุคคลทั่วไป (ไทย) 1,000 บาท 1,500 บาท
นักศึกษา (ไทย)  500 บาท
CRA, CGI และ CRI ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดการประชุม

ห้อง Auditorium ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : melatoninbangkok2018.cgi.ac.th
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02 554 1900 ต่อ 2138, 2144