ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ในวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560

เรียน คณาจารย์ สถาปนิก และผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร ชูช่วย จาก all(zone) Co.,Ltd และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “The Art of Living Light” วันอังคารที่ 25 เมษายน ณ ห้องประชุม 415 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงทะเบียน เวลา 13.20 - 13.30 น.
บรรยายพิเศษ เวลา 13:30-16:30 น.

ประวัติผู้บรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร ชูช่วย มีความสนใจด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยในเอเชีย ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกบริษัท ออลโซน จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ออลโซน (all(zone) สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมสัญชาติไทย) เป็นสถาปนิกออกแบบ maiiam museum ที่เชียงใหม่ และมีผลงานลงในนิตยสารต่างประเทศจำนวนมาก เป็นกลุ่มนักออกแบบที่เชื่อในการร่วมมือกับผู้เชียวชาญในหลากหลายสาขา และนานาชาติ ในปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของบริษัทออลโซน จำกัด มีผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม นิทรรศการและงานออกแบบสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ

  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะของไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหมุดหมายทางศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยและเอเชีย
  • งานออกแบบศาลารับแขกที่ดัดแปลงจากไม้เก่าจากบ้านเก่าอายุ 70 ปี อันเปี่ยมเสน่ห์ของศิลปินเซรามิกส์สาวชาวกรุงเทพฯ
  • งานออกแบบนิทรรศการและงานออกแบบจัดวางพื้นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 02 986 9606 ต่อ 3015 (นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์)
เว็บไซต์ www.ap.tu.ac.th


➥ เอกสารประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TDS-TU_Lecture_Series_The_Art_of_Living_Light_Poster.jpg)AP-TU Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series : The Art of Living Light324