การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่4 วันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2906255901

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีฝ่ายเลขานุการ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-579-3642

โทรสาร 02-579-7892

E-mail address :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7 สิงหา – ออกเสียงประชามติ

  7 สิงหาคม ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

เวลา 8.00 - 16.00 น.

ร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม

web referendum59

 

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สายด่วนเลือกตั้ง 1171 , http://www.ect.go.th

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1307255901.pdf)1307255901.pdfขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ266

ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจธุรกิจ Startup ร่วมฟังการประกวดการนำเสนอธุรกิจ “IP Fair Pitching 2016”

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (DIP_PR201608040828002.pdf)DIP_PR201608040828002.pdfแบบลงทะเบียนเพื่อขอนัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching Registration)333

Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus

 

Attachments:

File Description File size
THA2017.pdf Aims and Scope 170 kB

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนา "เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง"

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนา "เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง" 

1412255907

 

สำรองที่นั่งฟรี!!.. https://goo.gl/forms/Klvn4XSPy9w9j2fg2 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม นี้ เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี นักวิชาการสกว. คุณทรงกรด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร A-day คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ก่อตั้ง Bigtree Project ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด นักวิชาการสถาปัตย์และออกแบบผังเผือง ประชาคมห้วยขวาง รศ.วราพร สุวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอินสาท-สอางและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บางกอก คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขามูลนิธิสืบนาคะเสถียรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศฯนิดา และ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำคณะวารสารฯ มธ.ป่าในเมือง สู่การสร้าง "ความเข้าใจ" คน เมือง ป่า อยู่ร่วมกันได้ เพราะเราเป็นเจ้าของต้นไม้ในเมืองร่วมกัน

 — at Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ จัดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร, ธุรกิจความงาม สำหรับผู้สนใจหรือเถ้าแก่ใหม่
  2. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและส่งบทความในงาน BERAC 8 ประจำปี 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต
  3. ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ในวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560
  4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) วันที่ 15-17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
  5. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรมในหัวข้อ “รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4”

Page 1 of 4