ประกาศรับสมัครโครงการ Researcher Link

ประกาศรับสมัครโครงการ Researcher Link

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) สนับสนุน โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ประจำปี 2559/2560 (Researcher Links 2017) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund เพื่อพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยของทั้งสองประเทศ โดยใช้กลไกในการสนับสนุนทุนผ่านการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Travel Grant) ให้แก่นักวิจัยทั้งสองประเทศ โดยรายละเอียดของโครงการทั้งสองเป็นดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ PhD Placement for Scholar และ PhD Travel Grant for Supervisor 2016/17 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

Newton Fund PhD Placement

Register
https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/phd-placement

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Newton Fund_Poster.pdf)Newton Fund_Poster.pdfNewton Fund_Poster.pdf711

RCUK-DIPI-TRF-NAFOSTED Research Partnerships Call

  

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (SEAMediumResearchCallSpecification.pdf)SEAMediumResearchCallSpecification.pdfThe Research Councils UK (RCUK) and the Indonesia Science Fund (DIPI), the Thailand Research Fund (TRF) and the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) are pleased to invite applications to the UK – South-East Asia Research P520
Download this file (how to apply ruck.pdf)how to apply ruck.pdfขั้นตอนการสมัครโครงการ266

อ่านเพิ่มเติม...

RCUK-DIPI-Ristekdikti-MoHE-DOST-TRF Research Partnerships Call: UK – Indonesia – Malaysia – Philippines – Thailand Small Scale Research Call for Proposals 2016

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (SEA Small call_TRF.pdf)SEA Small call_TRF.pdfประชาสัมพันธ์โครงการ710

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3