ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุน
โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 และได้ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัย ร่วมกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศสหราชอาณาจักร นั้น

บัดนี้ทาง สกว. และ RAEng ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้โครงการที่มีนักวิจัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว

No.ResearcherFaculty/University
 1. Asst. Prof. Dr. Aluck Thipayarat Burapha University
 2. Asst. Prof. Dr. Waranyoo Phoolcharoen Chulalongkorn University
 3. Asst. Prof. Dr. Juthamas Ratanavaraporn Chulalongkorn University
 4. Asst. Prof. Dr. Ammorn Insung King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
5. Dr. Punyawan Lumpaopong Naresuan University
6. Dr. Soracha Thamphiwatana Prince of Songkla University
7. Asst. Prof. Dr. Panomsak Meemon Suranaree University of Technology

หมายเหตุ : ลำดับรายชื่อเรียงตามตัวอักษรของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักวิจัย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการตัดสิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562297