โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Newton Fund - TRF Institutional Links 2018/19

ตามที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับ British Council สนับสนุนทุนโครงการ Institutional Links ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้

Newton Fund – Thailand Research Fund
Institutional Links 2018/19

Announcement of successful candidates

 THAI LEAD APPLICANTUK LEAD APPLICANTPROJECT TITLE
1. Laemthong Chuenchom
Prince of Songkla University
Magdalena Titirici
Queen Mary University of London
From water hyacinth parasite to energy using hydrothermal carbonisation
2. Siripan Deesilatham
University of Thai Chamber of Commerce
Sameer Hosany
Royal Holloway University of London 
Empowering women through Arts entrepreneurship: The Thai hill tribes exchange
3. Siripen Ungsitipoonporn
Mahidol University
Mandana Seyfeddinipur
SOAS, University of London
The ethnic group digital archive project: Promoting the protection and preservation of language and culture diversity in Thailand
  • British Council (UK) will contact each successful UK applicants
  • British Council (Thailand) and Thailand Research Fund will contact each successful Thai applicants

Contact

British Council (Newton Fund)
02 657 5633
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
International Research Network (IRN), TRF
02 278 8264
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ... Newton Fund-TRF Institutional Links 2018/19262