ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund

ประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562
ภายใต้ทุน Newton Fund

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Leaders  in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)” ในระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ และ สกว. จะทำการคัดเลือกให้รับทุนของโครงการฯ ต่อไปนั้น

บัดนี้ทาง สกว. ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้นักวิจัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ผ่านเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น

No.ResearcherFaculty/University
 1. Dr.Siranee Sreesai Mahidol University
 2. Miss.Nantida Nillahoot Mahidol University
 3. Dr.Panomsak Meemon Suranaree University of Technology
 4. Asst.Prof.Dr.Wipawee Hattagam Suranaree University of Technology
5. Dr.Nara Samattapapong Suranaree University of Technology
6. Asst.Prof.Dr.Waranyoo Phoolcharoen Chulalongkorn University
7. Asst.Prof.Dr.Juthamas Ratanavaraporn Chulalongkorn University
8. Assoc.Prof.Dr.Supavadee Aramvith Chulalongkorn University
9. Assoc.Prof.Dr.Nipon Pisutpaisal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
10. Dr.Kowit Lertwittayanon Prince of Songkla University
11. Dr.Soracha Thamphiwatana Prince of Songkla University
12. Asst.Prof.Dr.Aluck Thipayarat Burapha University
13. Asst.Prof.Dr.Ammorn Insung King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
14. Dr.Sopa Visitsak Kasetsart University
15. Assoc.Prof.Dr.Punyawan Lumpaopong Naresuan University

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อข้างต้นจะต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 90% ของระยะเวลาการอบรม สกว จึงจะพิจารณาให้เข้าร่วมการ Pitching เพื่อรับการคัดเลือกอบรมที่สหราชอาณาจักรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา... LIF Programme ปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund332