โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Newton Fund - TRF Institutional Links ประจำปีงบประมาณ 2561

  • พิมพ์

ตามที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับ British Council สนับสนุนทุนโครงการ Institutional Links ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้เสิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้

Newton Fund – Thailand Research Fund
Institutional Links 2017/18

Announcement of successful candidates

 Thai CandidateUK CandidateProject title
1. Piyada Theerakulpisut
Khon Kaen University
Tracy  Lawson
University of Essex
Phenotyping Thai rice photosynthesis for sustainable rice production
2. Surapa Thiemjarus
NECTEC, NSTDA
Benny Lo
Imperial College of Science, Technology and Medicine
An Intelligent sensing system for pervasive monitoring of patients with dementia
3. Sutthirat Sitthisak
Naresuan University
Antonia  Sagona
University of Warwick
Overcoming the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii in Thailand- developing bacteriophages as antimicrobial agents
4. Yukti Mukdawajitra
Thammasat University
Richard MacDonald
Goldsmiths College, University of London
Digital Ethnography for Digital Empowerment: Towards a Knowledge-based and Inclusive Implementation of the ASEAN ICT Masterplan
  • British Council (UK) will contact each successful UK applicants
  • British Council (Thailand) and Thailand Research Fund will contact each successful Thai applicants

Contact

British Council (Newton Fund)
02 657 5633
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
International Research Network (IRN), TRF
02 278 8280
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อ...Newton Fund - TRF Institutional Links ประจำปีงบประมาณ 2561531