แพทย์แนะเก็บดีเอ็นเอผู้ป่วยมะเร็ง ใช้ทำนายโรคของคนในครอบครัว

 

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. แนะเก็บ DNA ผู้ป่วยมะเร็ง ใช้สืบหายีนกลายพันธุ์ของคนในครอบครัว ยกกรณีศึกษา “แองเจลินา โจลี” ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ชี้ ‘คนอายุน้อย’ มีโอกาสเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง

ศ. นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการพบมะเร็งเกิดซ้ำในคนเดียวกันหลายครั้งว่า ในคนที่อายุน้อยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง ดังนั้นจึงควรเก็บดีเอ็นเอของผู้ป่วยไว้สืบหายีนที่กลายพันธุ์ ทั้งนี้บุตรและพี่น้องเป็นญาติที่มีความเสี่ยงสูง หากไม่มีผลการตรวจดีเอ็นเอควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตามหลักแพทย์ต้องให้คำแนะนำเพราะค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว

ทั้งนี้ มะเร็งที่มีการถ่ายทอดในครอบครัว พบได้สูงร้อยละ 5 - 10 ของมะเร็งทั้งหมด หากทราบว่าเป็นการถ่ายทอดในครอบครัวและเป็นยีนใดนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นการรักษาชีวิตทุกคนที่มียีนนี้ หากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อย เช่น มะเร็งเต้านมในครอบครัว การป้องกันโรคจะทำได้โดยง่าย เช่น กรณีของแองเจลินา โจลี ดาราฮอลลีวูดที่ได้ทำการผ่าตัดเต้านมและรังไข่ออกในเวลาที่ก่อนจะเป็นมะเร็ง หลังจากทราบประวัติของพี่สาวที่มียีนกลายพันธุ์ยีนเดียวกัน อย่างไรก็ตามมะเร็งที่พบในครอบครัวมีอีกจำนวนมากที่ยากต่อการวินิจฉัยและทราบถึงยีนที่กลายพันธุ์ ในกลุ่มนี้ทางออกปัจจุบันคือการเก็บดีเอ็นเอของผู้ป่วยเพื่อหาการกลายพันธุ์ในอนาคต ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำนายโรคของผู้อื่นในครอบครัว 

ลักษณะทั่วไปที่จะทำให้สงสัยว่ามะเร็งนั้นๆ ถ่ายทอดในครอบครัว ได้แก่

  1. การพบว่ามีเครือญาติเป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน
  2. เป็นมะเร็งเมื่ออายุน้อยกว่าผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน
  3. เป็นมะเร็งมากกว่าหนึ่งที่และการเป็นซ้ำ
  4. เป็นมะเร็งมากกว่าหนึ่งชนิด

“ผู้ป่วยควรให้ข้อมูลประวัติกับแพทย์ผู้รักษา เพื่อขอคำปรึกษาว่ามะเร็งที่เป็นมีโอกาสถ่ายทอดในครอบครัวหรือไม่ และความรู้ทางพันธุกรรมจะช่วยทุกๆ คนในครอบครัว” ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. กล่าวสรุป


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400