สกว. หนุนศิริราชพัฒนาสมุนไพรแบบก้าวกระโดด เทคโนโลยีชีวภาพตรวจฤทธิ์เป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก

สกว. หนุนนักวิจัยศิริราชพัฒนาสมุนไพรและยาตำรับโบราณอย่างเป็นระบบแบบก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพวิเคราะห์ตรวจจับฤทธิ์ออกมาเป็นตัวเลขครั้งแรกของโลก หวังจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกและรักษาโรคสำคัญได้จริง พร้อมเชิญเอกชนทดสอบกลไกการออกฤทธิ์และพัฒนายาร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนต่อยอดภูมิปัญญาไทย ลูกประคบสมุนไพรลดเซลลูไลท์

สกว. สนับสนุนนักวิจัยจาก ม.นเรศวร ต่อยอดภูมิปัญญาไทยหลังพัฒนา “ลูกประคบลดเซลลูไลท์” จากสมุนไพรหลากชนิด ผลการทดสอบในอาสาสมัครลดได้จริงและปลอดภัย เตรียมพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเจล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ รพ.จุฬาฯ โชว์รถพาร์กินสัน ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยเดินติดขัด

สกว. จับมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน รพ.จุฬาฯ โชว์ "รถพาร์กินสันพร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประเมินความสามารถในการขับขี่ของผู้ป่วย" และ "ไม้เท้าเลเซอร์รุ่นล่าสุดสำหรับผู้มีปัญหาเดินติดขัด" หวังขยายผลในภาคเอกชนและนำขึ้นบัญชีนวัตกรรมให้ รพ.รัฐจัดซื้อแก่ผู้ป่วยได้ในราคาถูก

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มช. คว้ารางวัลงานประชุม ส.แพทย์โรคหัวใจโลก หวังต่อยอดรักษา ‘กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน’

นักวิจัย มช. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากงานประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจที่สหรัฐอเมริกา หลังนำเสนอผลงาน "การศึกษาตัวยับยั้งการแบ่งตัวและตัวกระตุ้นการรวมตัวของไมโทคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจ" หวังพัฒนาสู่ "การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน" เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนพัฒนาท่อช่วยหายใจ-ถุงมือยางลดการติดเชื้อดื้อยา

โรคติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในจำนวนโรคทั้งหมด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ โดยประเทศไทยประสบปัญหาแบคทีเรียดื้อยามากติดอันดับของภูมิภาคเอเชีย ไม่มีการผลิตยาต้านแบคทีเรียกลุ่มใหม่มานานกว่า 30 ปี การค้นหายากลุ่มใหม่และแนวทางใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ ศ. ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาจากสารธรรมชาติในสมุนไพรไทย โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10