คู่มือการขอรับทุนวิจัย ฝ่ายวิชาการ

คู่มือนักวิจัยของฝ่ายวิชาการนี้ จัดทำขึ้นโดยมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับฝ่ายวิชาการ สกว. ไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตาม มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการทำงาน

เนื้อหาสาระในเอกสารฉบับนี้ เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่ฝ่ายวิชาการ สกว. ใช้ในการบริหารการเงินและพัสดุ รวมถึงการบริหารจัดการอื่นๆ ของโครงการที่ได้รับทุนจาก สกว. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่ต้องการในระหว่างการวิจัย และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สกว. เบอร์โทรศัพท์ 0-2278-8251-60 หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Research_Proposal_Manual_[Academic_Div]_20170501.pdf)Research Proposal Manual (Academic Div)คู่มือการขอรับทุนวิจัย ฝ่ายวิชาการ สกว.946