สกว. ร่วมถก “America First” ความท้าทายต่อโลกมุสลิม

สกว. และภาคีเครือข่าย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม เข้าร่วม การประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี 2560 ในหัวข้อ “America First” เพื่อระดมข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อการรับมือกับนโยบายทรัมป์

อ่านเพิ่มเติม...

ขุมทรัพย์รังนกแอ่น “ชาติพันธุ์สัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สกว. จัด TRF Forum “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างความรู้ความเข้าใจอุตสาหกรรมการผลิต และการค้า “รังนก” มูลค่า แสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดการปฏิรูปนิวซีแลนด์สู่ประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายชาติฯ สกว. จัด TRF Forum “ปฏิรูปนิวซีแลนด์: นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย” หวังส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะ และการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยชี้ชัด จีนตั้งใจตรึงความเป็นมหาอำนาจ 'มังกร' ตัวใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

สกว. จัดประชุมรายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทุนนิยมจีนแผ่นดินใหญ่ต่อการแผ่ขยายทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ในมุมมองทั้ง “ความสำเร็จ” และ “ความล้มเหลว” ที่มีผลต่ออาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดถก “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย”

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. จัดระดมสมองและอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน “Soft Power” ของไทย จากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา Soft Power

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 4