สกว. ชวนมอง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน”

ASEAN Watch (สกว.) ร่วมกับ Thai PBS จัดสัมมนา วิเคราะห์ บทบาท และ ความท้าทาย ของรัฐบาลไทยกับการเป็นประธานอาเซียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนงานวิจัย EEC เสริมแผนลงทุนของรัฐ

ASEAN Watch ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จัดถกวิชาการ TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง "การพัฒนา และ เชื่อมโยง EEC กับ AEC" เสริมนโยบายของรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

เสวนาวิชาการถกประเด็น “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนการประชุมวิชาการโลกมุสลิม เจาะลึกสถานการณ์ร้อนในมุสลิมปัจจุบัน

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม และ สกว. จัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม สะท้อนสถานการณ์ร้อนในมุสลิม และโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพาสหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

อ่านเพิ่มเติม...

The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018

สกว. โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) และ e-ASIA JRP Secretariat จัดการประชุมวิชาการภายใต้โครงการ The e-ASIA Joint Research Program Workshop on Agriculture 2018 เรื่อง “Strategy for genetic conservation and utilization of endangered or indigenous/native animal species in ASIA” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 25 61 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนาน่ชาติ และวิเทศสัมพันธ์ สกว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 45 คน ประกอบด้วยนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปินส์ เวียดนาม ลาว และไทย ผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมมือ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 5